Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2007

Αναζητώντας

Αν η συνειδητότητα έβρισκε κάποιον ιδανικό τρόπο έκφρασης, τότε αυτός θα ήταν ένα ατέρμονο ταξίδι, μια αδιάκοπη πορεία προς το άγνωστο, μια συνεχής ανύψωση προς το ιδανικό, ένας συνεχώς διευρυνόμενος ορίζοντας και η συνεπακόλουθη απελευθέρωση των αισθήσεων.

Οι λέξεις σ' αυτήν την αναζήτηση γραπτές ή προφορικές πολύ μικρό ρόλο παίζουν.

26 Ιουλίου 2007

Δεν υπάρχουν σχόλια: