Σάββατο, 21 Ιουλίου 2007

Πλεύση προς...

Βαθιά, όλο και πιο βαθιά,
κοφτές ανάσες
απομακρύνομαι
προς εσένα
όλο και πιο μακριά
η ακτή
ο χρόνος
τον αναζητώ
αναλογίζομαι το χρόνο
τη στασιμότητά του
Εrhebung
να, μια λέξη που ξέρω
χωρίς κίνηση
στο ακίνητο σημείο
το ακίνητο σημείο
σε αναζητώ

the sea is all about us

21 Ιουλίου 2007

Δεν υπάρχουν σχόλια: